Arabové nejsou jako my

Svět obývají nejrůznější kultury. A každá má svá určitá specifika. A proto přijede-li našinec třeba do Saúdské Arábie, možná se nebude stačit divit nad tím, co tady jednou uvidí. Protože tam dokázali vymyslet i něco, co pro naše končiny není typické. U nás se my lidé držíme vesměs poměrně pohromadě. Jen málokdo si zřídí své trvalé bydliště na hony vzdálené civilizaci, což platí jak pro jednotlivce, tak klidně i pro celé městské čtvrti. Zatímco v Saúdské Arábii začali dokonce s budováním celého města, a to dokonce uprostřed pouště. A město The Line, o kterém tu mluvím, je specifické nejen v tom, kde se má nalézat.

To ani Cimrmani nevymysleli

Kdybychom u nás hledali nějaké přirovnání ke zmíněnému městu, dalo by se možná říci, že má k tomuto svým způsobem blízko jedině cimrmanovská Hospoda Na mýtince. Protože toto město má spočinout a prosperovat uprostřed pouště, tam, kde bychom my nejspíše nečekali ani živáčka. Ale tam to žít má. Specificky. Bez silnic, bez aut a bez zanechávání uhlíkové stopy tam má trávit svůj život možná až devět milionů lidí, využívajících pouze obnovitelné zdroje energie. Což vypadá neuvěřitelně. Ale když do toho investují stovky miliard až bilion dolarů, není to nemožné. Na rozdíl od nás, kteří bychom ze státní kasy nemohli financovat už ani onu Hospodu Na mýtince.