Co je to AC/DC rozvaděč

Systém fotovoltaické elektrárny je poněkud komplikovanější, než se laikovi může jevit. Existuje hned několik nezbytných součástí, bez kterých celý systém nebude fungovat, a o kterých běžná veřejnost neví, případně o nich ví jen velmi málo. Jednou z nich je i AD/DC rozvaděč. Navzdory názvu se nejedná o systém, který po domě vyhrává písničky známé kapely, nýbrž o zařízení, které po domě rozvádí střídavý či stejnosměrný proud podle potřeby. Asi každý z nás ve škole slyšel o tom, že elektrický proud může být střídavý či stejnosměrný. Avšak elektřina vyrobená solárními panely je skutečně pouze elektřinou, a je potřeba ji rozvést po domě v takové formě, jaká je právě potřeba.

Je AC/DC rozvaděč skutečně nezbytný?

Ačkoliv je totiž pravdou, že dnes se z valné většiny používá střídavý proud, v některých případech, zvláště v továrnách, najdeme i ten stejnosměrný. Je tedy nutné mít zařízení, které lze nastavit na ten typ, který zrovna potřebujeme. Je tedy jasné, že se bez něj neobejdeme, pokud tedy chceme, aby nám přístroje správně fungovaly. Naštěstí, jak již bylo řečeno, většinou potřebujeme pouze střídavý proud, a tak si se změnou nastavení nemusíme dělat starosti.